Get Adobe Flash player

Přeprava materiálů

Sazba za 1km 23Kč
Čekání za každých započatých 15min 60Kč
Hodinová sazba 500Kč
Dovoz materiálů po městě Brně 900Kč
Dovoz betonu po městě Brně 900Kč
Dovoz štěrku z kamenolomu 900Kč
Dovoz písku z Bratčic (včetně dopravy a písku 5t) 1 450Kč
Dovoz kopaného písku (včetně dopravy a písku 5t) 1 450Kč

 

Odvoz a likvidace odpadů

Odvoz stavební sutě (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa a zeminy) 1 500Kč
Odvoz výkopové zeminy (bez příměsí plastů, dřeva, skla, železa a suťe) 1 500Kč
Odvoz ostatních odpadů na skládku .A.S.A. Žabičce 1 400Kč
Uložení odpadů na skládce .A.S.A. Žabičce 1 400Kč/t

 

Pronájem kontejnerů

Pronájem kontejnerů za 1 den (do tří dnů zdarma) 100Kč
Příplatek za okrajové části Brna 200Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20% a platí pouze v Brně-městě.

Kontejnery na suť(písek) mají obsah 3m3.

Kontejnery na komunální odpad mají obsah  9 m3 – 11m3.

Pro přistavení kontejneru na určené místo a jeho odvoz je potřeba volné místo. Nechejte volný prostor délky minimálně 10 metrů o šířce 2,5 metru!